หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดฮิต

“หลักฐานจากกล้องวงจรปิด”

“หลักฐานจากกล้องวงจรปิด” ลองมาฟังสิว่า .. ศาลรับฟังสิ่ง […]

Q&A : แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ลอก ตัวหนังสือซีดจาง มองไม่เห็นตัวเลข นำออกไปขับขี่ผิดกฎหมายหรือไม่?

หากแผ่นป้ายทะเบียนรถลอก ตัวหนังสือซีดจาง หรือมองไม่เห็นตัวหนังสือ ห้ามนำหมึกสีดำไปเติมบนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สีจาง ไม่งั้น มีความผิด ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานปิดบังหรือเจตนาดัดแปลงทะเบียนรถยนต์ คือสีดำบนตัวอักษรหรือตัวเลขบนทะเบียนรถ หรือหากเพิกเฉยและไม่เปลี่ยนป้ายทะเบียน จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายข้อหาใช้ป้ายทะเบียนชำรุดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ที่ระบุไว้ว่า “รถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” และมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เพราะป้ายทะเบียนชำรุดที่มองไม่เห็นเลข จะส่งผลกระทบต่องานการกำกับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ดูเรื่องอื่นๆ