หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Q&A : รายงานแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เปิดเผยได้หรือไม่?

ประวัติการรักษาสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

หากหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากเปิดเผย
จะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หน่วยงานรัฐฯ “อาจมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลฯ”
แต่ผู้ขอที่ถูกปฏิเสธการให้ข้อมูลฯ สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้

Q&A : ขายตรงจอมตื๊อเสนอขายสินค้า ก่อความรำคาญ ผิดกฎหมายหรือไม่?

เมื่อไปทำธุระตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่พักผ่อนในร่ม หลายๆ คนอาจจะเคยเจอกลุ่มคนทั้งชายและหญิงที่ดักแจกใบปลิว ขายโปรโมชั่น อยู่ตามทางเดินและรบเร้าให้ซื้อบริการความสวยความงาม อาจสร้างความไม่สบายใจหรือก่อความรำคาญให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

Q&A : ใช้อาวุธปืนยิงขู่ขโมยในบ้าน เพื่อป้องกันตัวเองได้หรือไม่?

เมื่อมีขโมยเข้าบ้านและมีท่าทีจะทำร้ายเรา แต่เราใช้ปืนยิงขู่เพื่อป้องกันตัวและให้โจรหยุดการกระทำ ถือว่าเป็นการกระทำโดยสมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจึงไม่มีความผิด แต่ถ้าขโมยวิ่งหนีแล้วเราวิ่งตามไปยิงเพื่อจะฆ่าด้วยความแค้น กฎหมายจะไม่คุ้มครองเพราะถือว่าทำเกินกว่าเหตุ

การป้องกันตัวนั้นจะสิ้นสุดเมื่อ “ภัยคุกคามนั้นไม่มีสภาพเป็นภัยคุกคาม” สิทธิที่จะอ้างการป้องกันตัวย่อมหมดไปเช่นกัน…

เรื่องยอดฮิต

“หลักฐานจากกล้องวงจรปิด”

“หลักฐานจากกล้องวงจรปิด” ลองมาฟังสิว่า .. ศาลรับฟังสิ่ง […]

ดูเรื่องอื่นๆ

1 2 3 4